Nieuws

27-01-2022 09:23

Versoepelingen quarantaineregels in onderwijs

Basisregel : wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen. Wie besmet is, gaat in isolatie.

Dit verandert er:

 • De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen, verdwijnt vanaf 27/1. Scholen waar nu al een of meer klassen gesloten zijn om deze reden, bekijken wat haalbaar is zodat leerlingen die niet besmet of ziek zijn, terug naar school kunnen. Lokaal kan in specifieke omstandigheden alsnog overgegaan worden tot sluiting van een klas wegens overmacht.
 • Leerlingen van de basisschool mogen vanaf 27/1 na een hoogrisicocontact binnen het gezin (enkel en alleen) naar school blijven gaan. Het afnemen van een zelftest wordt in dit geval sterk aangeraden.
 • De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden. Volgens dezelfde regels als voor volwassenen loopt de gewone contactopsporing van leerlingen voor contacten buiten de school wel door.
 • We blijven maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileren, mondmaskers in de ganse lagere school en beperken van fysieke contacten tussen klassen.

 

17-01-2022 11:37

Door de recente wijzigingen is het soms wat onduidelijk. Deze richtlijn geldt vanaf 17 januari :

 

Kinderen jonger dan 12 jaar met een blootstelling binnen het huishouden (een persoon binnen het huishouden zit in isolatie) moeten de regels volgen voor niet-gevaccineerde hoogrisicocontacten. Dit betekent dat een quarantaine van 10 dagen moet gerespecteerd worden, met mogelijkheid om vanaf dag 7 de quarantaine te verlaten mits vanaf die dag 7 een dagelijkse negatieve zelftest wordt afgelegd tot en met dag 10. Er is in de quarantaineperiode dus geen toelating om naar school te gaan. 

Een uitzondering geldt voor kinderen bij wie minder dan 5 maanden geleden een COVID-19-infectie gedetecteerd werd met een Antigeen- of PCR-test, afgenomen door een zorgverlener. 

 

Risicocontacten in een andere context (school, sportclub,…) worden beschouwd als laagrisicocontact. In dat geval is er dus geen quarantaine nodig. Alle regels voor kinderen jonger dan 12 jaar,  vindt u op de website van Sciensano.

08-01-2022 16:46

 

Aanpassingen en nieuwe regels vanaf 10 januari staan vetjes afgedrukt.

 

 1. Klasgroepen niet mengen

Godsdienst/zedenleer gaat weer door zoals op het rooster , maar A en B groep zitten in de klas wel apart in andere klashelft. Waar nodig wordt naar een groter lokaal uitgeweken.

In de refter komen enkel nog de leerlingen die warm eten (of soep bij de boterhammen). Boterhameters eten hun lunch in de klas. Er worden GEEN glazen flesjes getransporteerd : dit gaf in het verleden te veel geloop en ongelukjes. Iedereen drink uit eigen drinkfles bij de lunch.

 

Waar dat nog niet zo was krijgen de leerlingen in de klas een vaste plaats.

 

 1. Extra-muros

Uitstappen voor 1 dag blijven kunnen. De regels van de maatschappij zijn van toepassing. Op de bus dragen de leerlingen van de lagere afdeling (1ste tot en met 6de leerjaar dus) en ALLE leerkrachten het mondmasker.

 

Gezamelijke uitstappen van meerdere klassen kunnen niet.

 

 1. Derden op school niet toegelaten

De werking met de leesmoekes was reeds eerder gestopt.

Externe ondersteuners (bvb verpleegkundige, ondersteuningsnetwerk, logopediste, …) worden nog toegelaten. Zij dragen steeds een mondmasker.

Andere externen mogen er niet meer in.
Oudercontacten zullen digitaal gebeuren. Via Questi zult u een afspraak kunnen vastleggen.

 

 1. Teststrategie

Vanaf 4 bevestigde gevallen met verband in de klas = klas sluit. De CLB-arts beslist. Een zelftest telt ook als bevestigd geval. Bij een positieve zelftest regelt u zo snel mogelijk een antigeentest bij de apotheek of een PCR-test in een testcentrum. Uw kind blijft in afwachting wel al in quarantaine.

 

 1. Mondmaskers

Blijven verplicht voor alle leerlingen van L1 tot en met L6 in binnenruimtes.
De ouders voorzien dit voor hun kind, de school heeft reserve exemplaren voor noodgevallen achter de hand.
Als de kinderen stilzitten in de klas én de klas voldoende is geventileerd én ze op 1,5 m afstand zitten kàn het af.
Ook tijdens LO-lessen en speeltijd mag het af op voorwaarde dat er geen intense fysieke contacten zijn.

 

 1. Ventilatie

We blijven ondanks de koudere temperaturen verluchten. Kleed uw kind dus wat warmer aan.

De luchtkwaliteit wordt regelmatig gemeten met CO2-meters. In elke klas is er voortaan eentje operationeel.

 

 1. Afstandsonderwijs

Als we klassen sluiten voorzien wij afstandsonderwijs. Dit kunnen werkbundels zijn (die ouders mogen ophalen op afgesproken tijdstippen) met video-consultmomenten en / of heuse videolesmomenten.

 

 1. Vaccinatie

De mobiele vaccinatieploeg van het vaccinnatiecentrum Denderdal komt op 20 jan en 10 feb de leerlingen met 2 have dosissen  inenten. Daarvoor krijgen de ouders op 10 januari een info- en toestemmingsdocument dat op woensdag 12 januari ingevuld terug moet zijn als u hierop wenst in te gaan. U kan ook verkiezen om uw kind naar het vaccinatiecentrum te vergezellen. Natuurlijk is vaccinatie niet verplicht.

 

Ik bedank mijn leerkrachtenteam en toezichthouders voor hun grote inzet om in deze moeilijke omstandigheden de school draaiend te houden en de kinderen houvast te bieden.

Ook u bedankt om de regels vlot en begripvol op te volgen.

04-12-2021 11:32

Verstrenging maatregelen vanaf 29 november 2021.

Aanpassingen en nieuwe regels vanaf 6 december staan vetjes gedrukt.

 

 1. Klasgroepen niet mengen

Daardoor wordt godsdienst en zedenleer tijdelijk per klasgroep georganiseerd : de A en B groep dus voortaan apart. Dat betekent dat de leerlingen gaan 3u/week zullen krijgen maar slechts 2u of uitzonderlijk 1u.
In de refter komen enkel nog de leerlingen die warm eten (of soep bij de boterhammen). Boterhameters eten hun lunch in de klas. Er worden GEEN glazen flesjes getransporteerd : dit gaf in het verleden te veel geloop en ongelukjes. Iedereen drink uit eigen drinkfles bij de lunch.

 

Waar dat nog niet zo was krijgen de leerlingen in de klas een vaste plaats.

 

 1. Extra-muros

 

Uitstappen voor 1 dag blijven kunnen. De regels van de maatschappij zijn van toepassing. Op de bus dragen de leerlingen van de lagere afdeling (1ste tot en met 6de leerjaar dus) en ALLE leerkrachten het mondmasker.

 

Gezamelijke uitstappen van meerdere klassen kunnen niet. Dit geldt ook voor A- en B-klassen.

 

 1. Derden op school niet toegelaten

De werking met de leesmoekes was reeds eerder gestopt.

Externe ondersteuners (bvb verpleegkundige, ondersteuningsnetwerk, logopediste, …) worden nog toegelaten. Zij dragen steeds een mondmasker.

Andere externen mogen er niet meer in.
Oudercontacten zullen digitaal gebeuren. Via Questi zult u een afspraak kunnen vastleggen.

 

 1. Teststrategie

Vanaf 2 bevestigde gevallen (te tellen vanaf 8 december) met verband in de klas = klas sluit. De CLB-arts beslist. Een zelftest telt niet als bevestigd geval. Bij een positieve zelftest regelt u zo snel mogelijk een antigeentest bij de apotheek of een PCR-test in een testcentrum. Uw kind blijft in afwachting wel al in quarantaine.

 

 1. Mondmaskers

Was reeds verplicht voor alle leerlingen van L5 en L6 in binnenruimtes.
Vanaf 6 december moet een mondmasker ook gedragen worden door kinderen uit L1 t/m L4. De ouders voorzien dit voor hun kind, de school heeft reserve exemplaren voor noodgevallen achter de hand. Vanaf 8 december mogen we geen uitzonderingen meer toestaan.
Als de kinderen stilzitten in de klas én de klas voldoende is geventileerd én ze op 1,5 m afstand zitten kàn het af.
Ook tijdens LO-lessen en speeltijd mag het af op voorwaarde dat er geen intense fysieke contacten zijn.

 1. Ventilatie

We blijven ondanks de koudere temperaturen verluchten. Kleed uw kind dus wat warmer aan.

De luchtkwaliteit wordt regelmatig gemeten met CO2-meters.

 

 1. Afstandsonderwijs

Als we klassen sluiten voorzien wij afstandsonderwijs. Dit kunnen werkbundels zijn (die ouders mogen ophalen op afgesproken tijdstippen) met video-consultmomenten en / of heuse videolesmomenten.

 

 1. Verlengde kerstvakantie

Of en door wie er noodopvang wordt voorzien wordt pas later komende week besloten door de bevoegde ministers. Er is geen afstandsonderwijs in deze week.
In deze week waren onze – digitale – oudercontacten voorzien. Ik bespreek met de leerkrachten eventuele aanpassingen. U zult via Questi een afspraakuur met de leerkracht(en) van uw kind(eren) kunnen inboeken.

 

Ik bedank mijn leerkrachtenteam en toezichthouders voor hun grote inzet om in deze moeilijke omstandigheden de school draaiend te houden en de kinderen houvast te bieden.

Ook u bedankt om de regels vlot en begripvol op te volgen.

28-11-2021 11:46

Beste ouders,

 

Vanaf 29 november is er een verstrenging van de maatregelen :

 

 1. Klasgroepen niet mengen

Daardoor wordt godsdienst en zedenleer tijdelijk per klasgroep georganiseerd : de A en B groep dus voortaan apart. Dat betekent dat de leerlingen gaan 3u/week zullen krijgen maar slechts 2u of uitzonderlijk 1u.
In de refter komen enkel nog de leerlingen die warm eten (of soep bij de boterhammen). Boterhameters eten hun lunch in de klas. Er worden GEEN glazen flesjes getransporteerd : dit gaf in het verleden te veel geloop en ongelukjes. Iedereen drink uit eigen drinkfles bij de lunch.

 

Waar dat nog niet zo was krijgen de leerlingen in de klas een vaste plaats.

 

 1. Extra-muros

 

Uitstappen voor 1 dag blijven kunnen. De regels van de maatschappij zijn van toepassing. Op de bus dragen de leerlingen van L5 en L6 en ALLE leerkrachten het mondmasker.

 

Gezamelijke uitstappen van meerdere klassen kunnen niet. Dit geldt ook voor A- en B-klassen.

 

 1. Derden op school niet toegelaten

De werking met de leesmoekes was reeds eerder gestopt.

Externe ondersteuners (bvb verpleegkundige, ondersteuningsnetwerk, logopediste, …) worden nog toegelaten. Zij dragen steeds een mondmasker.

Andere externen mogen er niet meer in.
Oudercontacten zullen digitaal gebeuren. Via Questi zult u een afspraak kunnen vastleggen.

 

 1. Teststrategie

Vanaf 3 bevestigde gevallen met verband in de klas = klas sluit. De CLB-arts beslist.
 

 

 1. Mondmaskers

Verplicht voor alle leerlingen van L5 en L6 in binnenruimtes.
Als de stilzitten én de klas voldoende is geventileerd én ze op 1,5 m afstand zitten kàn het af.
Ook tijdens LO-lessen en speeltijd mag het af op voorwaarde dat er geen intense fysieke contacten zijn.

 

Leerlingen van andere klassen, mogen een mondmasker (binnen) dragen, maar moeten niet.

 

 1. Ventilatie

We blijven ondanks de koudere temperaturen verluchten. Kleed uw kind dus wat warmer aan.

De luchtkwaliteit wordt regelmatig gemeten met CO2-meters.

 

 1. Afstandsonderwijs

Als we klassen sluiten voorzien wij afstandsonderwijs. Dit kunnen werkbundels zijn (die ouders mogen ophalen op afgesproken tijdstippen) met video-consultmomenten en / of heuse videolesmomenten.

 

 

Ik bedank mijn leerkrachtenteam en toezichthouders voor hun grote inzet om in deze moeilijke omstandigheden de school draaiend te houden en de kinderen houvast te bieden.

Ook u bedankt om de regels vlot en begripvol op te volgen.

19-11-2021 13:40

Beste ouders,

Op onze school verandert er niet veel na de laatst aangekodnigde maatregelen.
We blijven inzetten op verluchten en handenwassen.
Er komen extra CO2-meters
Externen (ook ouders) worden niet toegelaten tijdens de normale aanwezigheid van de leerlingen.
Ondersteunend personeel (bvb ONW, verpleging, ...) kan wel mits strikte opvolging van de mondmasker- en afstandsregels.
Heeft u een afspraak dan draagt u een mondmasker gedurende de ganse aanwezigheid op school.
Vergaderingen met het personeel verlopen zo veel mogelijk digitaal.
Bij het oiphalen van de kinderen vragen wij u afstand te houden en een mondmasker te dragen.
Mondmasker blijven verplicht voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Buiten (en tijdens de LO-les) mag het af, maar dan moeten intense fysieke contacten worden vermeden.

Met vriendelijke groeten

29-10-2021 09:35

Beste ouders,

Na de herfstvakantie worden enkele maatregelen weer aangescherpt :

- onze leerlingen uit 5de en 6de leerjaar moeten voortaan weer (in binnenruimtes) een mondmasker op

- externen (dus ook ouders) moeten zoveel mogelijk uit de school worden geweerd. Op afspraak mag u binnen maar een mondmasker is op het hele terrein (binnen én buiten) voor de externen verplicht

- oudercontacten zullen zoveel mogelijk digitaal worden georganiseerd

- aan de schoolpoort vragen we u afstand te houden en raden we het dragen van een mondmasker bij drukte sterk aan

- de toegang tot aan de kleuterspeelplaats blijft toegankelijk, maar eens binnen het hek is het dragen van een mondmasker verplicht

- we blijven maximaal ventileren. Voorzie in de wintermaanden een extra laagje, want het zal frisser zijn in de klas.

- bij feestelijkheden op school zal het covid-safe-ticket noodzakelijk zijn.

De teststrategie verandert ook. Enkel kinderen met symptomen zullen vanaf 8 november nog worden getest. Zonder symptomen wordt er niet meer getest, ook niet na een hoog risico-contact. Een klas zal 1 week sluiten als er 4 besmettingen binnen 7 dagen worden vastgesteld in de klas.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

01-10-2021 14:17

Beste ouders,
Vanaf vandaag gelden in de maatschappij heel wat versoepelingen in de preventie-maatregelen. Ook op school zijn er enkele aanpassingen.

- Het dragen van een mondmasker bij het brengen en ophalen van uw kind is niet meer verplicht maar wordt nog steeds sterk aangeraden, vooral als het druk is en u geen afstand kunt bewaren.
- De toegang via de fietsenstalling is schoolterrein, dus hier is het mondmasker wel nog verplicht. Afstand bewaren is hier ook moeilijker.
- Schoolpersoneel dient geen mondmasker meer te dragen
- De toegang tot de school voor externen - ook ouders dus - wordt nog steeds beperkt. 
- Heeft u een afspraak of wenst u er een te maken, dan mag u het schoolterrein betreden, maar het dragen van een mondmasker is dan verplicht.
- Oudercontacten gaan fysiek door met mondmasker bij zowel leerkracht als ouder


Met vriendelijke groet.

30-08-2021 16:01

Beste ouder,

 

Op woensdag 1 september zijn alle leerlingen weer van harte welkom op school. Er blijven nog enkele noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

De jaarlijkse verwelkoming met koffie en koekjes gaat dit jaar jammer genoeg NIET door. We mogen geen grote groepen externen (ouders) uitnodigen tijdens de lesuren.

Als de lokale situatie verslechtert, dan kan de burgemeester tot extra maatregelen overgaan. We zullen u langs deze weg hierover informeren.

 

Voor wie en wanneer ?

Alle leerlingen starten om 8u35 (poort open om 8u20) volgens de normale schoolregeling, dus tot 15u30 en op woensdag tot 12u15.

Alle groepen starten en eindigen op hetzelfde uur.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

De gebruikelijke schooltoegang langs het grote hek aan de Onderwijsstraat is de enige toegang. Hou rechts op het pad. U mag uw kind tot aan het hek brengen.
Als volwassene draagt u daarbij VERPLICHT een neus-mondmasker en houdt u 1,5m afstand t.o.v. andere gezinnen.

 

We vragen onze ouders om de speelplaatsen en lokalen niet te betreden om drukte te voorkomen. Eén ouder per instapper wordt indien gewenst wel toegelaten.

 

De kleuters verlaten de school ook via deze toegang. U kunt zoals gebruikelijk achter de rode lijn uw kindje opwachten vanaf 15u30. Ook hier vragen we de afstand te respecteren en een neus-mondmasker te dragen.

 

De lagereschoolkinderen verlaten de school via het hek aan het Welleplein. Wanneer u hier uw kind opwacht, vragen we u afstand te houden en het mondmasker te dragen.

 

 

 

Welke regels zijn er voor de kinderen op school ?

Afstand houden of een mondmasker dragen moeten de leerlingen niet.
In de refter zetten we de leerlingen per klas. Er worden warme maaltijden of soep aangeboden vanaf maandag 6 september.
We blijven aandacht hebben voor verhoogde handhygiëne : kinderen wassen de handen met water en zeep bij het binnenkomen na de speeltijd, bij de maaltijd en bij het niezen.

Laat uw kind ook thuis de handen wassen voor vertrek naar school en onmiddellijk na aankomst van school.

 

En op de schoolbus ?

Het ophalen en terugbrengen van leerlingen is vanaf 1 september volledig afgeschaft. De schoolbus rijdt wel voor uitstappen. Onze leerlingen moeten hier geen masker dragen of afstand houden.

 

Wat de met de leerkrachten ?

De leerkrachten en medewerkers behouden onderling de nodige afstand. Contacten tussen volwassenen gebeuren met mondmasker als afstand niet kan worden behouden. Bij zittende activiteiten (vergaderingen, leraarskamer, …) mag het mondmasker af.
Met de eigen klasgroep hoeft de leraar geen masker te dragen als de leerlingen zitten (of stilstaan) of de leraar vooraan in de klas staat om les te geven.

 

Wat met zieke kinderen ?

Zieke kinderen zijn niet welkom op school en zullen geweigerd worden.

Wordt uw kind ziek tijdens de dag op school, dan zullen wij u contacteren om het zo snel mogelijk op te halen. In tussentijd zal uw kind dan in een apart lokaal worden opgevangen. Heeft uw kind last van allergieën waarvan de symptomen kunnen verward worden met covid-symptomen, verwittig dan zeker de leerkracht van uw kind.

Komt u met uw kind(eren) terug uit een rode zone (en bent u zelf nog niet volledig gevaccineerd), had uw kind een hoogrisico-contact of testte het positief op corona, dan moet uw kind in quarantaine. Het CLB zal dan onderzoeken of er maatregelen voor de klasgenootjes noodzakelijk zijn. Een tijdelijk (2 weken) aanscherpen van de maatregelen behoort dan eveneens tot de mogelijkheden.

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

De lessen gaan normaal door. Er wordt extra geïnvesteerd in zorg-ondersteuning.
De zwemlessen gaan corona-proof door : dit betekent kortere zwembeurten.

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Kom niet op het terrein van de school als dat niet noodzakelijk is (en zeker niet op 1 september) : niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam? Dat kan maar maak een afspraak via de schoolagenda, via telefoon of via mail.

Heb je een afspraak, dan draag je een mondmasker gedurende de ganse tijd dat je op school bent.

 

Wat met de info-avond van 7 september ?

De gemeenschappelijk info in de zaal met alle leerkrachten en het oudercomité kan niet doorgaan. We zullen tegen dan een filmpje posten op de website met de informatie.

Het gedeelte van de info-avond in de klas met de leerkracht van uw kind gaat WEL door, zij het in aangepaste vorm. U wordt hierover later verder geïnformeerd.

We vragen u hierbij eveneens om een neus-mondmasker te dragen (ook bij het zitten in de klas) en bij verplaatsingen doorheen de school afstand te houden en de handen te wassen of te desinfecteren alvorens de klas binnen te gaan.

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).

 

We rekenen op uw medewerking om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. We moeten ook op uw begrip beroep doen als deze schikkingen niet helemaal beantwoorden aan uw persoonlijke noden.

 

Met vriendelijke groeten,

Geert Monsaert
Directeur GBS Denderleeuw

01-07-2021 12:23

Wij zijn bereikbaar in juli en augustus :
directie (directie.gbsdenderleeuw@gmail.com of 0474/32.09.34):
tot en met 9 juli
van 16 tot 20 augustus (enkel voormiddag)
vanaf 23 augustus

secretariaat (gemeenteschoolwelle@telenet.be of 053/66.53.93) :
op 1 en 2 juli
en vanaf 23 augustus

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Contact

Gemeentelijke basisschool Welle Welleplein 3
9473 Welle
Tel: 053/66.53.93
Fax : 053/68.11.17
Mail directie: directie.gbsdenderleeuw@
gmail.com

Mail secretariaat:
gemeenteschoolwelle@telenet.be